صورتجلسه سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران
آذر ۲۵, ۱۳۹۹
آتش سوزی در صنایع چوب و کاغذ ایران(چوکا) مهار شد
آذر ۲۵, ۱۳۹۹
نمایش همه

اطلاعیه مهم انجمن و شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق

سه شنبه گذشته نمایندگان شما در انجمن جلسه مشترکی با نمایندگان سندیکا در دفتر همگن برگزار نمودند

در این جلسه در خصوص  چرایی بالایی قیمت کاغذ ها توسط کاغذ سازان مطرح گردید که اعضاء هییت مدیره سندیکا نیز بالا بودن قیمت کاغذ را تایید نمودند ولی در خصوص در صد افزایش قیمتها با هییت مدیره انجمن اختلاف نظر داشتند و در نتیجه اعلام نمودند که هفته اینده کاغذ سازان جلسه مشترکی خواهند داشت که ابراز امیدواری نمودند که در جلسه مذکور نتیجه قیمتها اعلام خواهد شد و اعضاء هییت مدیره انجمن به نمایندگان سندیکا اظهار داشتن که در نظر دارند در ابتدا با سندیکا وارد مذاکره شوند و چنانچه نتیجه مثبتی از این نشست حاصل نشود از طرق دیگر جهت ثبات و منطقی نمودن قیمتها اقدام نمایند حتی جهت اگاهی بیشتر سندیکا از قیمت کاغذ ها در بازار ، پیشنهاد شد که سندیکا بصورت هفتگی قیمت انواع کاغذ را مکتوب در اختیار انجمن قرار دهد تا انجمن نیز به کارتن سازها اعلام نماید که سندیکا در پاسخ اظهار نمود که طبق اساس نامه اشان این تشکل فقط میتواند در زمینه مشکلات دخالت نماید نه در زمینه قیمتها بهر حال نتیجه جلسه موکول به گردهم ایی امروز کاغذ سازان شد که میدانم اطلاعیه انرا مطالعه فرمودید با توجه باینکه هر دو تشکل خود را مکمل هم میدانند و مدعی میباشند که برای بقای هم نیازمند همدیگر هستند اما از نظر من خروجی جلسات متاسفانه نشانگر عدم اتحاد و اتفاق بین دو صنعت میباشد.
در انتها از سندیکای تولید کنندگان کاغذ انتظار میرفت با توجه به اهمیت جلسه امروزشان که بنا به اظهار خودشان نتیجه تصمیم گیری ها ارتباط مستقیم به جلسه امروزشان خواهد داشت،کمی صورتجلسه را واضح تر مینوشتند که مخاطبینی مثل اینجانب بتوانند بدانند که ایا قیمت کاغذ پایین تر خواهدامد و یا برعکس ،
ایا این تصمیم گیری ها تضامین اجرایی نیز خواهد داشت
سؤال اخر من از سندیکا این است که ایا اینده صنعت بسته بندی کشور را پیش بینی نموده اند ؟؟
با ارزوی موفقیت روز افزون
و ارامش اقتصادی در کشور که موجب شکست دشمنان کشورمان خواهد شد .
طهماسبی

دیدگاه ها بسته شده است