استفاده از کارتن و مقوا در لنت دروغ است
تیر ۱۸, ۱۴۰۰
کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها در صنعت کاغذ| الزام واردات تکنولوژی از کشورهای اروپایی به جای هند و چین
تیر ۱۸, ۱۴۰۰
نمایش همه

اطلاعیه مهم تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق

شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در نظر دارد جهت خرید انواع کاغذ به شرح ذیل بزودی مناقصه عمومی برگزار نماید.

اطلاع رسانی چگونگی مراحل برگزاری مناقصه از قبیل دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات و …   از طریق روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات در اینده نزدیک ،که زمان دقیق ان اطلاع رسانی خواهد شد به اگاهی خواهد رسید.اطلاع رسانی فعلی در شبکه های مجازی صرفاً جهت پیش آگاهی مناقصه گران می باشد.موضوع مناقصه : خرید انواع کاغذ به شرح ذیل است:١-کاغذ فلوت با CMT بالای ۲۷۰ و گراماژ ۱۲۵ و تلرانس مثبت ، منفی ۵ به میزان ۵۰۰ تن ٢-کاغذ فلوت با CMT بالای ۲۴۰ و گراماژ ۱۲۵ و تلرانس مثبت،منفی ۵ به میزان ۵۰۰ تن ٣-کاغذ تست لاینر درجه یک (شبه کرافت) با گراماژ ۱۲۵ و تلرانس مثبت،منفی ۵ به میزان ۵۰۰ تن ۴-کاغذ تست لاینر درجه دو با گراماژ ۱۲۵ وتلرانس مثبت، منفی ۵ به میزان ۵۰۰ تن ۵-کاغذ لاینر معمولی با گراماژ ۱۲۰ و تلرانس مثبت، منفی ۵ به میزان ۷۰۰ تن ۶-کاغذ لاینر معمولی با گراماژ ۱۳۰ و تلرانس مثبت، منفی ۵ به میزان ۷۰۰ تن انواع کاغذهای دیگر در صورت درخواست حتما به امار  این مناقصه اضافه خواهد شد. 

دیدگاه ها بسته شده است