اقدامات پیشگرانه ویروس کرونا در صنایع بسته بندی کارتن توحید :
اسفند ۱۱, ۱۳۹۸
نحوه مبارزه با ویروس کرونا در شرکت صنایع بسته بندی کارتن توحید
اسفند ۱۱, ۱۳۹۸
نمایش همه

اقدامات پیشگرانه ویروس کرونا در شرکت کارتن میهن

شرکت کارتن میهن به کلیه پرسنل خود رعایت اصول ضدعفونی راتاکید نموده است

۱- کل کارخانه ضدعفونی شده است

۲- تمام سطوح مرتبا ضدعفونی می گردند

۳- درزمان ورود کارخانه هرشخص باید از نظر تست تب بررسی شود

۴- بجای استفاده از اثر انگشت برای حضوروغیاب فقط یک نفرنگهبان دردفتر ثبت می کند

۵- همه افراد مجبورند دستکش یکبار مصرف استفاده نمایند ودراختیارشان قرارگرفته شده است

۶-مواد ضدعفونی کننده دراختیار تمام پرسنل قرار گرفته است ودربیشترمکانهای کارخانه نصب شده است

۷- همه موظف به استفاده ازماسک هستند. وماسک دراختیار همه قرار گرفته است

دیدگاه ها بسته شده است