بازدید از عرفه تعاونی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

مهار به موقع آتش در کارخانه موادسلولزی شیراز مانع فاجعه شد
آذر ۲۸, ۱۳۹۷
مصاحبه جناب آقای مهندس طهماسبی مدیر عامل محترم تعاونی با مجله صنعت چاپ
آذر ۲۸, ۱۳۹۷
نمایش همه

بازدید از عرفه تعاونی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

دیدگاه ها بسته شده است