سخنرانی دکتر سید امیر حسینی
دی ۱۶, ۱۳۹۷
حسین پور مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شد
دی ۱۶, ۱۳۹۷
نمایش همه

بازیافت کاغذ راهی اقتصادی وعامل حفظ محیط زیست

روزانه ۵۰تن کاغذ و مقوای باطله در کرمان جمع آوری که بخش ناچیزی از آن در کارخانه مقوا سازی کرمان بازیافت می شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما روزانه ۴۰۰تن انواع زباله در شهرکرمان جمع آوری می شود که ۱۲۰تن زباله خشک است وفقط یک ونیم درصدآن باریافت می شود که اجرا نشدن طرح جداسازی زباله از مبدا ، یکی ازمهمترین علت کاهش بازیافت کاغذ ومقواست.

جزینی زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت در صورت بازیافت کاغذ ومقوا  از قطع یک چهارم در ختان جلوگیری می شود وتولید کاغذ بصورت بکرسالانه مصرف ۴۰۰هزار لیتر آب و۴هزار کیلو وات برق  را در پی دارد.

از نظر زیست محیطی، بازیافت کاغذ موجب کاهش وابستگی و نیاز به کاغذهای بکر ودر نهایت کاهش قطع درختان می شود.

کارخانه مقواسازی کرمان از سال ۱۳۶۳ با ۱۴ نیرو فعالیت می کند.

دیدگاه ها بسته شده است