جلسه مشترک سندیکای کاغذ و مقوای ایران و انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

مذاکرات بازرگانی فی مابین تعاونی و چوکا برای خرید انواع کاغذ
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶
دوازدهمین چشنواره تعاونی های برتر استان تهران
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶
نمایش همه

جلسه مشترک سندیکای کاغذ و مقوای ایران و انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

پس از صرف نهار، جلسه در خصوص تشکیل فدراسیون صنایع سلولزی ایران آغاز گردید
در ابتدا جناب آقای دکتر روغنی ریاست محترم سندیکای کاغذ در خصوص ضرورت ایجاد فدراسیون صنایع سلولزی ایران مطالبی را عنوان نمودند که با موافقت کلیه حاضران در جلسه تائید گردید.
در این جلسه تصویب گردید جناب آقای خیرخواه از طرف انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق و سرکار خانم پورداد از طرف سندیکای کاغذ و مقوای ایران جلسات توجیهی و هماهنگی آتی را با تشکل های دیگر صنایع سلولزی برگزار نمایند که در نهایت این تشکل ها به عنوان هیئت موسس فدراسیون صنایع سلولزی ایران اعلام موجودیت نمایند.
در این جلسه همچنین بررسی کیفیت کاغذهای داخلی مواردی مطرح گردید و مقرر شد مشکل واردات آخال کاغذ مرغوب برای واحدهای کاغذسازی پیگیری گردد.

دیدگاه ها بسته شده است