خلاصه گزارش فعالیت‌های بازرگانی شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق(فرودین تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۱)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق
شهریور ۱۳, ۱۴۰۱
جلسه رسمی هیئت مدیره انجمن صنایع کارتن و ورق ایران
اولین جلسه رسمی هیئت مدیره انجمن صنایع کارتن و ورق ایران
شهریور ۱۳, ۱۴۰۱
نمایش همه

خلاصه گزارش فعالیت‌های بازرگانی شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق(فرودین تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۱)

دیدگاه ها بسته شده است