دستور وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص عدم تعطیلی واحد های تولید ورق و کارتن

غرامت ابتلای کارگران به کرونا بر عهده کارفرمایان نیست
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹
بیمه بیکاری کرونا شامل کدام مشاغل می‌شود؟
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹
نمایش همه

دستور وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص عدم تعطیلی واحد های تولید ورق و کارتن

مدیر کل برنامه ریزی تامین ،توزیع و تنظیم بازار اعلام نمود جهت تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی تولید برخی از کالاهای پشتیبان عرضه کالاهای اساسی همچون واحدهای تولید مواد اولیه بسته ضروری و حیاتی است

 

دیدگاه ها بسته شده است