سمینار تصفیه پساب کارخانجات صنعتی
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق ۱۳۹۵
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
نمایش همه

سمینار شناخت کاغذ برگزار شده توسط شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق این سمینار در تاریخ چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ برگزار گردید

دیدگاه ها بسته شده است