سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر در شهریور ماه سال ۹۷ برگزار شد

رشد تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی
شهریور ۱۷, ۱۳۹۷
کم فروشی و ضربه به صنعت کاغذ توسط پیمانکاران مدیریت پسماند شهرداری
شهریور ۱۷, ۱۳۹۷
نمایش همه

سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر در شهریور ماه سال ۹۷ برگزار شد

 

دیدگاه ها بسته شده است