کاربرد و ویژگی های بسته بندی سلولزی
دی ۱۱, ۱۳۹۸
بسته بندی ثانویه حلقه گمشده صنعت است.
دی ۱۱, ۱۳۹۸
نمایش همه

عرضه سهام شرکت تعاونی

با توجه به تعطیلی یکی از واحد های تولیدی که عضو تعاونی میباشد سهام واحد مذکور که تعداد آن ۱۲۵۶ سهم میباشد آماده انتقال به افراد متقاضی است لذا اعضای محترم تعاونی میتوانند جهت خریدکل یاقسمتی از سهام فوق الذکر کتبا به تعاونی اعلام نمایند.
ضمناً واحد های تولیدی که عضو تعاونی نمیباشند ولی واجد شرایط عضویت هستند و تمایل به خرید سهام فوق را دارند میتوانند درخواست عضویت خود را به تعاونی ارسال نمایند که پس از تائید عضویت آنها توسط هیئت مدیره ، عملیات نقل و انتقال سهام طبق ضوابط تعاونی صورت پذیرد.
۰۲۱۶۶۰۶۶۸۲۲
۰۲۱۶۶۰۶۶۸۲۳

دیدگاه ها بسته شده است