فهرست وضعیت واردات انواع کاغذ و متقاضیان تایید شده اعلام شد

کاغذهای یارانه‌ای ایران سر از عراق و افغانستان درآورد
آبان ۳۰, ۱۳۹۷
صدور حواله توزیع کاغذ از اول آذر از طریق سامانه توزیع
آبان ۳۰, ۱۳۹۷
نمایش همه

فهرست وضعیت واردات انواع کاغذ و متقاضیان تایید شده اعلام شد

کارگروه ساماندهی کاغذ در راستای آنچه دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی عنوان کرده، فهرست وضعیت واردات انواع کاغذ و متقاضیان تایید شده را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروه ساماندهی کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اجرای اهداف شفاف سازی اطلاعات و اقدامات در جداولی جداگانه فهرست وضعیت واردات کاغذ تایید شده از سوی این کارگروه و وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ را اعلام کرد.

بر اساس اعلام کارگروه ساماندهی کاغذ، واردات کاغذ تایید شده در کارگروه ساماندهی کاغذ شامل ۵ نوع کاغذ LWC، چاپ و تحریر، چاپ و تحریر رول، روزنامه و بالکی با ارز حمایتی است که تعداد ١٨٨ پرونده در این کارگروه بررسی شده است.

همچنین بر اساس اعلام این کارگروه در جدول وضعیت واردات کاغذ تایید شده، مبلغ تخصیص داده شده توسط بانک مرکزی ١۵ میلیون و ۴٧٩ هزار و ٨٧۶ دلار است.

جدول وضعیت واردات کاغذ تایید شده در کارگروه ساماندهی به تفکیک نوع کاغذ اینجا قایل دسترسی است.

همچنین بر اساس اعلام کارگروه ساماندهی کاغذ، وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ از سوی این کارگروه نیز در جدولی جداگانه اعلام شد.

بر اساس این گزارش، در این جدول که شامل ١۵٢ مورد است، مبلغ تخصیص داده شده توسط بانک مرکزی برای متقاضیان تایید شده واردات کاغذ ١۵ میلیون و ۴٧٩ هزار و ٨٧۶ دلار است.

مراحل بررسی در کارگروه، تایید وزارت صمت، زمان تخصیص، تامین و خرید ارز به تفکیک مشخص شده است.

جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ از سوی کارگروه ساماندهی کاغذ هم اینجا قابل دسترسی است.

دیدگاه ها بسته شده است