ارسال نمونه کاغذ توسط پست
آبان ۳, ۱۳۹۶
فاینس داخلی جهت خرید کاغذ
آبان ۳, ۱۳۹۶
نمایش همه

قرار داد خرید کاغذ از چوکا

اعضاء محترم تعاونی
با سلام و عرض احترام
همانگونه که قبلا هم در خواست گردید ،برای سفارش کاغذ چوکا به تعاونی ،امیدوارم که به موقع اقدام فرمایید
همانگونه که مستحضرید شرکت تعاونی با چوکا دو قرار داد مجزا منعقد نموده
یک قرارداد برای کاغذهای تولید قدیم چوکا ،که مدتها در انبار چوکا دپو میباشد
مقدار این کاغذها حدود سه هزار تن است که تا بحال مقداری از ان توسط تعاونی بفروش رفته ولی هنوز مقداری از قرارداد باقی مانده توضیح اینکه این کاغذها با وجود دپو بودن انها در انبار چوکا از سالیان پیش تا کنون وضعیت یکسانی ندارند و شرکت تعاونی نیز کیفیت انها را گارانتی نمیکند اما برخی از رولها هنوز از کیفیت مطلوبی برخوردار میباشند و در تمام این نوع کاغذها از خمیر چوب استفاده شده است
قیمت تست لاینر و فلوتینگ از این نوع کاغذها بدون ارزش افزوده
و٢۵تومان هزینه تعاونی١٢۶٠توما ن است
قرارداد دوم در خصوص تولیدات فعلی چوکا میباشد که اخیرا نمونه های انها را بانضمام نمونه هایی از کاغذهای دیگر حضورتان توسط پست سفارشی ارسال نموده ایم
قیمت تست لاینر این نوع کاغذها ١٣٧٠تومان بدون ارزش افزوده و ٢۵تومان سهم تعاونی وقیمت لاینر تولیدات فعلی ١١٧٠تومان خالص میباشد
شرایط فروش رأس پنج ماه (ده فقره چک)است
شرکت چوکا تعهد شرافتمندانه نموده که با توجه به حجم خرید تعاونی ،پایین ترین قیمت خود را به تعاونی اعلام نموده است و این قیمتها را فقط به خریدارانی خواهد داد که حجم خرید انها بیشتر از ده هزار تن باشد و شرکت تعاونی به تعهد شرافتمندانه مدیران چوکا اطمینان دارد
بنابراین تصمیم خرید در این شرایط راحتتر صورت میگیرد زیرا اولا قیمت مناسب خرید میفرمایید دوما ٢۵ تومان سودی که به تعاونی پرداخت میفرمایید مجددا در هنگام تقسیم سود به خودتان برمیگردد
سوما با قرار دادی که تعاونی با چوکا منعقد کرده ،منافع و حقوق اعضای خود را در الویت قرار داده است
معذالک خواهشمند است تا فرصت باقیست تصمیم خودرا برای خرید یا عدم خرید اعلام فرمایید
در خاتمه اشاره به بسته ای از نمونه های مختلف کاغذها که اخیرا به همه اعضاء تعاونی ارسال شده مینماید
شرکت تعاونی در راستای یکسان سازی بین همه اعضاء محترم اعلام مینماید که امکان فروش اعتباری و فاینانس خریدهای شما را دارد
چنانچه تمایل به استفاده از این امکانات تعاونی را دارید لطفا اعلام فرمایید
با تشکر طهماسبی

دیدگاه ها بسته شده است