مجمع عمومی سالیانه تعاونی مدیران صنایع ورق و کارتن ۱۳۹۳

گزارش کوتاه از مجمع تعاونی مدیران صنایع ورق و کارتن ۱۳۹۲
تیر ۴, ۱۳۹۳
جلسه مجمع عمومی تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق ۱۳۹۴
تیر ۴, ۱۳۹۳
نمایش همه

مجمع عمومی سالیانه تعاونی مدیران صنایع ورق و کارتن ۱۳۹۳

در روز دوشنبه ۲/۴/۹۳ راس ساعت ۱۷ در محل دفتر انجمن تشکیل گردید.
اخبار و مطالب این مجمع بزودی در سایت منتشر می گردد.
جهت مشاهد عکس ها در سایز بزرگ تر بر روی انها کلیک نمایید

 

دیدگاه ها بسته شده است