مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق

صنعت بسته‌بندی زیر تیغ گرانی مقوا
خرداد ۵, ۱۳۹۸
کاغذ صنعتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌شود
خرداد ۵, ۱۳۹۸
نمایش همه

مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق

مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق در تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۸ در سالن کنفرانس شرکت تعاونی برگزار گردید

در این مجمع گزارش عملکرد تعاونی و صورت های مالی ان به اطلاع اعضا رسید و اعضا این صورت ها را تایید نمودند

دیدگاه ها بسته شده است