مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اعضائ انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق برگزار گردید.۱۳۹۱

گزارش کوتاه از مجمع تعاونی مدیران صنایع ورق و کارتن ۱۳۹۲
تیر ۲۴, ۱۳۹۱
نمایش همه

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اعضائ انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق برگزار گردید.۱۳۹۱

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی طبق آگهی دعوت منتشره به تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ با حضور۳۱ نفر از ۳۶ نفر کل اعضاء راس ساعت ۱۶:۳۰ روز چهارشنبه ۲۱/۰۴/۱۳۹۱ در محل دفتر شرکت تعاونی برگزار گردید .

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی طبق آگهی دعوت منتشره به تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ با حضور۳۱ نفر از ۳۶ نفر کل اعضاء راس ساعت ۱۶:۳۰ روز چهارشنبه ۲۱/۰۴/۱۳۹۱ در محل دفتر شرکت تعاونی برگزار گردید

در ابتدا اقای پورصالح بعنوان بازرس اصلی تعاونی گزارشات مالی را قرائت نمودند 

 سپس آقای مهندس پیرجانی بعنوان مدیر عامل تعاونی گزارش عماکرد تعاونی را در سال گذشته برای اعضا قرائت کردند

دراین جلسه ضمن تائید و تصویب ترازنامه و بودجه سالانه ، افزایش سرمایه شرکت مطابق با پیشنهاد هیئت مدیره و وجه واریزی اعضاء تا مدت زمان تعیین شده جهت ثبت قانونی مورد تصویب قرار گرفت.

مطابق با دستور جلسه ، پس از رای گیری کتبی بترتیب آقایان “جواد کرامتی” ، “رسول ورشوچی” ، “علیقلی حسنی اعظمی” ، “محمدرضا میرزمانی” ، “محمدرضا خیرخواه” ، “اکبر محسنی” و “مهدی حدادعادل” بعنوان اعضای اصلی و آقایان “رمضان جوکار” و “علیرضا همایون” بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند .

همچنین آقایان “احمد کرامتی” و “مهدی پورصالح” بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند

لازم به ذکر است این تعاونی در سال گذشته جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز اعضا نقش موثری داشته است

دیدگاه ها بسته شده است