مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق ۱۳۹۵

سمینار شناخت کاغذ
خرداد ۲۹, ۱۳۹۵
مصاحبه با حاج آقا اعظمی در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر
خرداد ۲۹, ۱۳۹۵
نمایش همه

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق ۱۳۹۵

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق با حضور اکثریت آرا برگزار گردید

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در روز دوشنبه مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ راس ساعت ۴:۳۰ در محل سالن کنفرانس تعاونی برگزار گردید
پس از قراعت گزارش هیئت مدیره و همچنین گزارش بازرس شرکت تعاونی کلیه اعضائ حاضر در مجمع ،گزارشات فوق را تایید نموده و پس از رای گیری جهت هرچه قدرتمندتر شدن شرکت تعاونی تصویب گردید سود بدست آمده سال ۱۳۹۴ بعنوان افزایش سرمایه در شرکت تعاونی ثبت گردد
در خصوص برنامه های سال جدید آقای مهندس طهماسبی نکاتی را فرمودند که توسط اعضائ حاضر در جلسه تصویب گردید

دیدگاه ها بسته شده است