مصاحبه اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی با رادیو اقتصاد

مصاحبه مدیرعامل محترم تعاونی با رادیو اقتصاد
دی ۲, ۱۳۹۶
حباب قیمت کاغذ ترکید
دی ۲, ۱۳۹۶
نمایش همه

مصاحبه اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی با رادیو اقتصاد

اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی به دعوت رادیو اقتصاد پاسخ مثبت داده و با حضور خود در ساختمان رادیواقتصاد در خصوص موارد مطرحه در صنعت سلولزی پاسخ دادند
(قسمت اول )

(قسمت دوم )

(قسمت سوم)

(قسمت چهارم)

(قسمت پنجم)
(قسمت ششم)

دیدگاه ها بسته شده است