مصاحبه با حاج آقا اعظمی در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق ۱۳۹۵
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
مصاحبه با حاج آقا اعظمی در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

مصاحبه با حاج آقا اعظمی در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر

شرکت تعاونی انجمن مدیران کارتن و ورق استان تهران با تامین منافع و اعتمادسازی بین اعضاء موفق به ایجاد جایگاه معتبر برای این تعاونی شد که همین امر کسب عنوان تعاونی برتر سال ۹۵ را نصیب تعاونی کرد.

دیدگاه ها بسته شده است