مصاحبه مدیرعامل محترم تعاونی با رادیو اقتصاد

بررسی علل گرانی کاغذ در کمیسیون فرهنگی مجلس
دی ۲, ۱۳۹۶
مصاحبه اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی با رادیو اقتصاد
دی ۲, ۱۳۹۶
نمایش همه

مصاحبه مدیرعامل محترم تعاونی با رادیو اقتصاد

مصاحبه مدیرعامل محترم تعاونی با رادیو اقتصاد در خصوص بسته بندی کارتن
(قسمت اول )
 (قسمت دوم)

دیدگاه ها بسته شده است