نامه مهم دکتر روغنی ریاست محترم سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا

نامه انجمن ملی خرمای ایران
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷
برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷
نمایش همه

نامه مهم دکتر روغنی ریاست محترم سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا

نامه مهم دکتر روغنی ریاست محترم سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا به اعضای محترم کاغذ ساز – در خصوص اولویت ویژه جهت تامین نیاز کاغذ واحد های ورق و کارتن کشور .

دیدگاه ها بسته شده است