پیام تبریک سال جدید توسط آقای محمدرضا خیرخواه کرمانی

پیام تبریک سال جدید استاد اعظمی
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸
پیام تبریک جناب آقای مهندس طهماسبی
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸
نمایش همه

پیام تبریک سال جدید توسط آقای محمدرضا خیرخواه کرمانی

پیام تبریک سال جدید توسط آقای محمدرضا خیرخواه کرمانی عضو هیئت مدیره انجمن و شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق

دیدگاه ها بسته شده است