گره اصلی صنعت در عدم دسترسی کافی به مواد اولیه است
مرداد ۲۲, ۱۳۹۹
تهدید در تامین مواد اولیه
مرداد ۲۲, ۱۳۹۹
نمایش همه

گزارش بازدید از کارخانه صنایع بسته بندی و کارتن خیرخواه

گزارش بازدید از خط تولید کارتن خرما در کارخانه صنایع بسته بندی و کارتن خیرخواه

دیدگاه ها بسته شده است