بهمن ۴, ۱۳۹۵

مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده شرکت تعاونی برگزار گردید ۱۳۹۵

در این جلسه در خصوص افزایش سرمایه و قیمت گذاری روی برند تعاونی تصمیم گیری انجام گرفت شرکت تعاونی در مجمع مورخه ٩۵/١١/٠٣با افتخار افزایش ۵٨٠درصدی […]
بهمن ۴, ۱۳۹۵

مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده شرکت تعاونی برگزار گردید

 
دی ۴, ۱۳۹۵

بازدید از کارخانه چوکا

جهت حمایت از تولید داخل، اعضاء هییت مدیره تعاونی از کارخانه چوکا در تاریخ اول و دوم دی ماه بازدید نمودند سیاست اصلی شرکت تعاونی حمایت […]
دی ۴, ۱۳۹۵

بازدید هییت مدیره شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق از شرکت چوکا