خرداد ۲۷, ۱۳۹۴

جلسه مجمع عمومی تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق ۱۳۹۴

جلسه مجمع عمومی تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در روز سه شنبه مورخ ۲۶/۰۳/۹۴ راس ساعت ۱۷ در دفتر تعاونی تشکیل گردید. در ابتدا […]
تیر ۴, ۱۳۹۳

مجمع عمومی سالیانه تعاونی مدیران صنایع ورق و کارتن ۱۳۹۳

در روز دوشنبه ۲/۴/۹۳ راس ساعت ۱۷ در محل دفتر انجمن تشکیل گردید. اخبار و مطالب این مجمع بزودی در سایت منتشر می گردد. جهت مشاهد […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۲

گزارش کوتاه از مجمع تعاونی مدیران صنایع ورق و کارتن ۱۳۹۲

در ابتدای جلسه مجمع آقای مهندس پیرجانی مدیر عامل تعاونی گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱ در خدمت اعضای تعاونی ارائه نمودند. مهم ترین نکات این گزارش به […]
تیر ۲۴, ۱۳۹۱

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اعضائ انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق برگزار گردید.۱۳۹۱

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی طبق آگهی دعوت منتشره به تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ با حضور۳۱ نفر از ۳۶ نفر کل اعضاء راس ساعت ۱۶:۳۰ روز چهارشنبه ۲۱/۰۴/۱۳۹۱ […]