مهر ۱۱, ۱۳۹۶

کدام شهرهای دنیا بیشترین زباله را تولید می‌کنند؟

شهر نیویورک آمریکا به صورت متوسط ۲ برابر بقیه شهرهای جهان زباله تولید می کند، به نحوی که سالیانه ۳۳ میلیون تن زباله در این شهر […]
مهر ۱۰, ۱۳۹۶

حمایت مالی از کار نشر نزدیک به صفر است

یک ناشر گفت: حمایت از کار نشر به‌لحاظ مالی و تامین هزینه‌ها در حد صفر است. عباسعلی شاکری مدیر انتشارات پیک هدیه مشهد به ایسنا گفت: […]
مهر ۱۰, ۱۳۹۶

مدیر عامل جدید شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران کارتن و ورق

رزومه آقای مهندس رسول طهماسبی مدیر عامل جدید شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران کارتن و ورق آقای رسول طهماسبی متولد سال ۱۳۳۸ در تهران پس از […]
مهر ۴, ۱۳۹۶

عمده ترین جعل اسناد مربوط به اسکناس و اوراق بهادار است

رئیس دبیرخانه ستاد پیشگیری از جعل اسناد وزارت کشور گفت: عمده ترین جعل اسناد در سال گذشته مربوط به اسکناس و اوراق بهادار بوده است. به […]