مهر ۱۰, ۱۳۹۶

مدیر عامل جدید شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران کارتن و ورق

رزومه آقای مهندس رسول طهماسبی مدیر عامل جدید شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران کارتن و ورق آقای رسول طهماسبی متولد سال ۱۳۳۸ در تهران پس از […]
مهر ۴, ۱۳۹۶

عمده ترین جعل اسناد مربوط به اسکناس و اوراق بهادار است

رئیس دبیرخانه ستاد پیشگیری از جعل اسناد وزارت کشور گفت: عمده ترین جعل اسناد در سال گذشته مربوط به اسکناس و اوراق بهادار بوده است. به […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

دوازدهمین چشنواره تعاونی های برتر استان تهران

 این جشواره شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق موفق شد برای دومین سال پیاپی تندیس تعاونی برتر را بدست آورد جهت مشاهده عکس ها […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

دوازدهمین چشنواره تعاونی های برتر استان تهران

در این جشواره شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق موفق شد برای دومین سال پیاپی تندیس تعاونی برتر را بدست آورد