فروردین ۱۵, ۱۳۹۶

بازدید از نمایشگاه i corrugate چین

اسفند ۲۹, ۱۳۹۵

تبریک سال نو توسط جناب آقای مهندس طهماسبی

تبریک سال نو توسط جناب آقای مهندس طهماسبی مدیر عامل محترم شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق
اسفند ۲۸, ۱۳۹۵

تبریک سال نو توسط جناب اقای مهندس جواد کرامتی ۱۳۹۶

تبریک سال نو توسط جناب اقای مهندس جواد کرامتی مدیر عامل صنایع بسته بندی کارتن توحید  
اسفند ۲۸, ۱۳۹۵

تبریک سال نو توسط حاج آقا اعظمی ۱۳۹۶

تبریک سال نو توسط حاج آقا اعظمی مدیر عامل محترم انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق