دی ۴, ۱۳۹۵

بازدید از کارخانه چوکا

جهت حمایت از تولید داخل، اعضاء هییت مدیره تعاونی از کارخانه چوکا در تاریخ اول و دوم دی ماه بازدید نمودند سیاست اصلی شرکت تعاونی حمایت […]
دی ۴, ۱۳۹۵

بازدید هییت مدیره شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق از شرکت چوکا

آذر ۱, ۱۳۹۵

شرکت تعاونی در پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد

حضور قدرتمند شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد این نمایشگاه که از تاریخ […]
آبان ۲۳, ۱۳۹۵

سمینار تأثیرات طراحی و ساخت کلیشه در چاپ کارتن و بررسی مشکلات چاپ بر روی کارتن

روز شنبه مورخ ۲۲/۰۸/۹۵ ساعت ۱۵ در سالن کنفرانس شرکت تعاونی برگزار گردید .