دی ۱۴, ۱۳۹۸

بسته بندی ثانویه حلقه گمشده صنعت است.

در اکثرصنایع مرجع اصلی استانداردها هستند.اما در صنعت کارتن و کاغذهای مورد مصرف به علت تشویقی بودن استانداردهای موجود همیشه جای خالی مرجع و قانون تصمیم […]
دی ۱۱, ۱۳۹۸

عرضه سهام شرکت تعاونی

با توجه به تعطیلی یکی از واحد های تولیدی که عضو تعاونی میباشد سهام واحد مذکور که تعداد آن ۱۲۵۶ سهم میباشد آماده انتقال به افراد […]
دی ۱۱, ۱۳۹۸

کاربرد و ویژگی های بسته بندی سلولزی

مشخصات کاغذ و مقوای بسته بندی- خواص، مشخصات و منابع مدرس: دکتر سعید مهدوی سمینار تخصصی استاندارد ملی ایران در زمینه کارتن و ورق و کاغذ […]
دی ۱۰, ۱۳۹۸

کاغذ فلوتینگ خریداری شده

بدینوسیله به اعضاء محترمی که از شرکت تعاونی کاغذ فلوتینگ خریداری نموده بودند میرساند امروز اخرین محموله کاغذها به مقصد خریداران محترم حمل شد و به […]