اسفند ۱۹, ۱۳۹۸

مصاحبه دکتر اعظمی مدیر عامل محترم انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

بهمن ۲۸, ۱۳۹۸

سخنرانی جناب آقای سید حسین میرباقری

سخنرانی جناب آقای سید حسین میرباقری مدیر عامل محترم اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا در اولین همایش دست آوردهای زنجیره حوزه سلولزی کشور و تجلیل […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸

سخنرانی جناب آقای سید حسن میرباقری

سخنرانی جناب آقای سید حسن میرباقری مدیر عامل محترم انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی ایران در اولین همایش دست آوردهای زنجیره حوزه سلولزی […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۸

سخنرانی جناب آقای مهندس اسفندیاری مدیرعامل محترم شرکت کاغذ سازی کاوه

سخنرانی جناب آقای مهندس اسفندیاری مدیرعامل محترم شرکت کاغذ سازی کاوه و عضو هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا در اولین همایش دست آوردهای […]