مهر ۲۷, ۱۳۹۵

سخنرانی جناب آقای اعظمی مدیر عامل محترم انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

بنام خدا سلام بسیار خوشحال و خوشوقتم از اینکه امروز در خدمت دوستان و همکاران گرامی و دست اندرکاران زحمتکش صنایع کاغذ و کارتن هستم و […]
شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

مصاحبه آقای اعظمی مدیر عامل انجمن صنایع کارتن و ورق

این مصاحبه در تبریز در زمان بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی انجام شده است (شهریور ۹۵)
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵

مصاحبه با حاج آقا اعظمی در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر

شرکت تعاونی انجمن مدیران کارتن و ورق استان تهران با تامین منافع و اعتمادسازی بین اعضاء موفق به ایجاد جایگاه معتبر برای این تعاونی شد که […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵

مصاحبه با حاج آقا اعظمی در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر

شرکت تعاونی انجمن مدیران کارتن و ورق استان تهران با تامین منافع و اعتمادسازی بین اعضاء موفق به ایجاد جایگاه معتبر برای این تعاونی شد که […]