مهر ۱, ۱۳۹۷

سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان تهران