تیر ۲۲, ۱۳۹۹

کارآفرین نمونه جناب آقای دکتر اعظمی

مصاحبه با کار افرین نمونه جناب آقای دکتر اعظمی مدیر عامل شرکت کارتن میهن