خرداد ۲۵, ۱۴۰۱

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
خرداد ۲۵, ۱۴۰۱

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
خرداد ۲۹, ۱۴۰۰

اطلاعیه انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

اینروزها برخی از قوانین، مسائل اقتصادی کشور، تحریمها و… موجب شده که صنعت بسته بندی در کنار صنایع دیگر کشور …………….. با سلام و عرض احترامدوستان […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۹

کارآفرین نمونه جناب آقای دکتر اعظمی

مصاحبه با کار افرین نمونه جناب آقای دکتر اعظمی مدیر عامل شرکت کارتن میهن