آبان ۲۳, ۱۳۹۵

سمینار تأثیرات طراحی و ساخت کلیشه در چاپ کارتن و بررسی مشکلات چاپ بر روی کارتن

روز شنبه مورخ ۲۲/۰۸/۹۵ ساعت ۱۵ در سالن کنفرانس شرکت تعاونی برگزار گردید .
مهر ۸, ۱۳۹۵

سمینار واحد بخار و تجهیزات احتراق ، فناوریهای بازیافت حرارت در مقیاس صنعتی

برگزاری سمینار واحد بخار و تجهیزات احتراق ، فناوریهای بازیافت حرارت در مقیاس صنعتی جهت مدیران انرژی ، مهندسین تاسیسات ، مدیران فنی و مهندسی کارحانجات […]
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵

سمینار شناخت کاغذ

سمینار شناخت کاغذ برگزار شده توسط شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق این سمینار در تاریخ چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ برگزار گردید
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵

سمینار تصفیه پساب کارخانجات صنعتی

سمینار تصفیه پساب کارخانجات صنعتی برگزار شده توسط تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در تاریخ سه شنبه ۹۵/۳/۱۱