مهر ۲۸, ۱۳۹۶

نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران

این نمایشگاه در ابعاد یک نمایشگاه بین المللی ظاهر گردید اولین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران در شهرآفتاب از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ مهرماه برگزار […]
آذر ۱, ۱۳۹۵

شرکت تعاونی در پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد

حضور قدرتمند شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق در پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد این نمایشگاه که از تاریخ […]