مهر ۲۸, ۱۳۹۶

نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران

این نمایشگاه در ابعاد یک نمایشگاه بین المللی ظاهر گردید اولین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران در شهرآفتاب از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ مهرماه برگزار […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۶

بیوگرافی آقای مهندس جواد کرامتی

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی انجمن مدیران ورق و کارتن مهندس جواد کرامتی: متولد فروردین ماه سال ۱۳۵۱ صادره از تهران می باشند وی در اوایل […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

دوازدهمین چشنواره تعاونی های برتر استان تهران

 این جشواره شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق موفق شد برای دومین سال پیاپی تندیس تعاونی برتر را بدست آورد جهت مشاهده عکس ها […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

دوازدهمین چشنواره تعاونی های برتر استان تهران

در این جشواره شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق موفق شد برای دومین سال پیاپی تندیس تعاونی برتر را بدست آورد