بهمن ۴, ۱۳۹۵

مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده شرکت تعاونی برگزار گردید

 
دی ۴, ۱۳۹۵

بازدید از کارخانه چوکا

جهت حمایت از تولید داخل، اعضاء هییت مدیره تعاونی از کارخانه چوکا در تاریخ اول و دوم دی ماه بازدید نمودند سیاست اصلی شرکت تعاونی حمایت […]
دی ۴, ۱۳۹۵

بازدید هییت مدیره شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق از شرکت چوکا

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

سمینار آموزش علمی و کاربردی چاپ بر روی کارتن ۲

سمینار آموزش علمی و کاربردی چاپ بر روی کارتن توسط شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق مورخ ۹۵/۰۲/۱۹