مهر ۱, ۱۳۹۷

سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان تهران

بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

انتخاب شرکت تعاونی را در مدیریت تعالی

و این بار انتخاب شرکت تعاونی را در مدیریت تعالی تبریک می گوییم
دی ۴, ۱۳۹۶

ضیافت شام صنعتگران ایرانی و چینی

مهر ۱۸, ۱۳۹۶

مشخصات فردی و سوابق اجرایی و اجتماعی آقای محمد رضا خیر خواه کرمانی

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق محمدرضا خیرخواه کرمانی مدیرعامل صنایع بسته بندی و کارتن خیرخواه هیئت مدیره شرکت تعاونی اعضای […]