برگزاری سمینار چسب نشاسته
بهمن ۲۹, ۱۳۹۵
سمینار مرکب برگزار شده توسط شرکت تعاونی
بهمن ۲۹, ۱۳۹۵
نمایش همه
برای اولین بار در ایران کتاب مونوگرافی شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق در صد صفحه شاملتاریخچه،سرمایه،سهام،سود،فروش،رویدادهای مهم
فعالیت،اعضاء ،سمینارها ،مجامع،هییت مدیره،فعالیتها
و… میباشد به چاپ رسید.

دیدگاه ها بسته شده است